Jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku 2017

  1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - termin publikacji: 14 lutego 2017 roku.
  2. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - termin publikacji: 15 maja 2017 roku.
  3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - termin publikacji: 14 sierpnia 2017 roku.
  4. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - termin publikacji: 14 listopada 2017 roku.
  5. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 rok - termin publikacji: 19 maja 2017 roku.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Suntech S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 k.s.h., art. 402 (1) i nast. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 czerwca 2017 roku, na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej znajdującej się w Warszawie przy ul. Stawki 2A (klatka A) w lokalu nr 4.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+