Suntech wraz z Dimension Data zakończył wdrożenie rozwiązania do paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. System SunVizion Network Inventory zapewni lepszy wgląd w dane o sieci, skróci czas usuwania awarii oraz usprawni istotne procesy związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych.

 

Krakowskie MPWiK to jedno z większych przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych w Polsce. Zakład posiada blisko 2000 km sieci kanalizacyjnej i ponad 2000 km sieci wodociągowej. Rozległa sieć kanalizacyjna MPWiK jest doskonałym medium dla kabli światłowodowych. Podziemna lokalizacja zabezpiecza kable przed kaprysami pogody, a wszechobecność kanałów umożliwia łatwe docieranie z sygnałem światłowodowym niemalże w każdy zakątek Krakowa.

 

Światłowody biegnące krakowską kanalizacją są własnością MPWiK, bądź też należą do innych operatorów, którzy dzierżawią od MPWIK miejsce na swoją sieć. System dostarczony przez Suntech będzie zarządzał informacją o całej sieci światłowodowej umieszczonej w krakowskich kanałach (wszystkie urządzenia i kable) oraz o infrastrukturze, w której jest ulokowana (rury, pomieszczenia).

 

W przypadku awarii sieci, system poinformuje o dokładnej lokalizacji awarii i o tym, które elementy sieci uległy uszkodzeniu. Rozwiązanie podpowie, jakie są skutki awarii, czyli które usługi będą niedostępne i na jakim obszarze. Informacje te znacznie przyspieszą i ułatwią proces usunięcia awarii, a także pozytywnie wpłyną na komunikację z klientami.

 

Podstawowym sensem istnienia każdej sieci telekomunikacyjnej jest świadczenie usług, bez względu na to, czy są to usługi, za które operator pobiera opłatę czy też nie. System SunVizion wspiera cały proces zarządzania usługami świadczonymi na światłowodach MPWiK . Rozwiązanie weryfikuje, czy w danym miejscu jest możliwe świadczenie usługi, której oczekuje klient, podpowiada, jakie zmiany w istniejącej sieci należy wprowadzić, by podłączenie usługi było możliwe, jaki sprzęt będzie do tego potrzebny i ile to będzie kosztowało. Dzięki integracji z silnikiem workflow system może także zarządzić całym procesem podłączenia danej usługi do klienta, czy też danego klienta do sieci.

 

Dla sprawnego zarządzania siecią telekomunikacyjną niezwykle istotna jest też wymiana informacji o sieci z innymi systemami IT w przedsiębiorstwie. Na przykład integracja SunVizion z systemem magazynowym zapewnia kontrolę cyklu życia każdego urządzenia wykorzystywanego w sieci. Taka wiedza usprawnia prace naprawcze i utrzymaniowe, pozwala prowadzić rozsądną politykę zakupową i minimalizuje straty związane z nieoptymalnym wykorzystaniem posiadanych urządzeń i kabli.

 

Sieć światłowodowa należąca do MPWiK wykorzystywana jest głównie do komunikacji pomiędzy siedzibą Spółki a obiektami technologicznymi, takimi jak oczyszczalnie ścieków, zbiorniki wodociągowe, baza sprzętowa. Całkowita długość sieci światłowodowej należącej do MPWiK
i ułożonej w kanalizacji ściekowej wynosi ponad 40km. Za pomocą światłowodów przysyłane są również  dane z urządzeń pomiarowych zamontowanych bezpośrednio na sieci kanalizacyjnej.  

 

Rozwiązanie zostało wdrożone wraz z firmą Dimension Data Polska i przy współpracy z firmą Technitel Polska SA, która przeprowadziła fizyczną paszportyzację sieci i wykonała migrację danych do systemu.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+