Jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku 2021

W 2021 roku raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 

- Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 12 lutego 2021 roku
- Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 roku
- Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 roku
- Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 10 listopada 2021 roku
- Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości do 27 maja 2021 roku.

Informacje o ewentualnych zmianach wskazanych wyżej terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+