Jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku 2019

W 2019 roku raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 

1. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2018 rok: 21 marca 2019 r.
(w związku z publikacją raportu rocznego w powyższym terminie, stosownie do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2018 r.).
2. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2019 roku: 15 maja 2019 r.
3. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2019 roku: 14 sierpnia 2019 r.
4. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2019 roku: 14 listopada 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+