Jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku 2020

W 2020 roku raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 

 

  1. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 roku
  2. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2020 roku – 8 czerwca 2020 roku
  3. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany - 14 lipca 2020 roku.
  4. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 roku
  5. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 roku

    Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+