Gorąco dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska na targach Communic Indonesia 2018. Przez trzy targowe dni prezentowaliśmy uczestnikom wystawy nasze portfolio Operations Support Systems (OSS), w szczególności najnowszą wersję SunVizion Network Inventory. Naszych gości interesowały głównie zagadnienia związane z wymianą informacji między warstwami logicznymi i fizyczną sieci, integracja z systemami NMS oraz mechanizmy rekoncyliacji i auto discovery.
Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i rozmowy, dzięki którym czas spędzony w Dżakarcie będziemy wspominać jako owocny i bardzo miły.

 

 

Uczestnictwo w konferencji jest elementem projektu pt: „Internacjonalizacja marki SunVizion na światowych rynkach OSS/BSS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP” Poddziałania 3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+