Nowa aplikacja mobilna SunVizion Network Inventory jest już dostępna w sprzedaży. Aplikacja została rozszerzona o szereg funkcjonalności wspierających pracowników terenowych podczas aktywacji usług, migracji danych, usuwania awarii sieci i prac utrzymaniowych. Aplikacja znacząco ułatwia utrzymanie w systemie danych o sieci zgodnych ze stanem rzeczywistym, minimalizuje ryzyko błędnego wprowadzenia danych, skraca czas usuwania awarii i optymalizuje prace związane z utrzymaniem sieci i aktywacją usług.  

Łatwe wyszukiwanie i modyfikacja elementów sieci

Użytkownik aplikacji może łatwo wyszukać dowolny element sieci lub połączenie sieciowe i edytować jego parametry. Aplikacja pozwala na przeglądanie zasobów na mapie, a także na drzewie hierarchii. Użytkownik może utworzyć dowolny element sieci lub zmienić jego status zgodnie z rzeczywistym stanem. Nowe zasoby na mapie są tworzone na podstawie szablonów pobranych z centralnego repozytorium SunVizion Network Inventory. Obiekt można umieścić na mapie za pomocą GPS lub po prostu dotykając mapy w określonym miejscu.

 

Kontrola zgodności wprowadzonych danych

Dzięki aplikacji mobilnej można sprawdzić zgodność danych przechowywanych systemie SunVizion Network Invetory z rzeczywistym stanem sieci. Użytkownik może zweryfikować położenie geograficzne elementów sieci (porównując dane z bieżącymi współrzędnymi GPS) lub sprawdzić stan i parametry elementów sieci (zajętość slotów, rozmieszczenie kart, zajętość włókien itp.). Jeśli system wykryje niespójność danych, jest ona rejestrowana i konflikt jest rozwiązywany poprzez inteligentne mechanizmy data reconciliation.

 

Szybsze usuwanie awarii

W przypadku awarii SunVizion Mobile lokalizuje jej dokładne miejsce, dzięki czemu pracownicy terenowi otrzymują dokładne wskazówki, co uległo awarii i w którym miejscu. Parametry awarii można przeglądać i edytować w aplikacji za pomocą formularzy. Jeśli pracownik wykryje nową awarię, może zarejestrować ją przy użyciu współrzędnych GPS.

 

 

Workflow i Workforce

Dzięki integracji z silnikiem SunVizion Workflow użytkownik możne obejrzeć w smartfonie listę aktywnych zadań przypisanych do niego lub do jego zespołu. Pracownik może przyjąć zadanie i rozpocząć jego realizację. Parametry zadania mogą być wyświetlane i modyfikowane za pomocą formularzy pobieranych dynamicznie z serwera. Lista zadań może zostać zmieniona lub zmodyfikowana podczas pracy w terenie bez konieczności odwiedzania siedziby firmy.

Aplikacja jest też zintegrowana z systemem SunVizion Workforce, umożliwiając przełożonym optymalne zarządzanie zespołem w terenie zgodnie z kwalifikacjami odpowiednich osób, ich lokalizacją i dostępnością.

 

Możliwość pracy w trybie offline

Aplikacja może pracować w trybie offline, co jest szczególnie przydatne w miejscach, w których sygnał sieci jest słaby lub nie ma go wcale. Po podłączeniu do sieci wszelkie zmiany wprowadzone w trybie offline są ładowane do stanu przejściowego, gdzie są sprawdzane i, jeśli to konieczne, uzupełniane o dodatkowe informacje. Następnie nowe dane są ładowane do systemu.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+