Tele2 Russia uruchomił SunVizion Network Inventory, system do paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej dostarczony przez Suntech S.A. Rozwiązanie przechowuje i zarządza informacją o sieci fizycznej i logicznej, optymalizując procesy związane z zarządzaniem siecią.

Tele2 Russia dostarcza usługi do 40 milionów abonentów i jest jednym z największych operatorów sieci komórkowych w Federacji Rosyjskiej. System SunVizion przechowuje i zarządzą wszelkimi informacjami na temat fizycznych elementów sieci transmisyjnej i logicznych powiązań między nimi. Wbudowany silnik workflow optymalizuje procesy związane z utrzymaniem sieci, planowaniem sieci oraz zarządzaniem usługami realizowanymi na sieci.

Dzięki inteligentnym mechanizmom rekoncyliacji i auto-discovery SunVizion przechwytuje dane z systemów monitoringu sieci (NMS) wykorzystywanych przez Tele2 Russia. Przetwarzając dane uzyskiwane z wielu systemów monitoringu sieci, dostarczonych przez wielu różnych dostawców, system SunVizion pełni funkcję systemu parasolowego dostarczając użytkownikowi całościowy i kompletny obraz topologii sieci.

Inteligentne zarządzanie danymi dotyczącymi aktualnych obciążeń poszczególnych radiolinii umożliwia planistom sieci optymalizację sieci transmisyjnej i zapobiega problemom wydajnościowym sieci. W przypadku niebezpieczeństwa przeciążenia sieci, silnik workflow uruchamia odpowiednie procesy, których celem jest optymalizacja sieci i eliminacja ryzyka przeciążenia.

 

„Innowacyjna architektura system SunVizion umożliwia sprawne mapowanie informacji pomiędzy logicznymi warstwami sieci i warstwą fizyczną. Informacja jest mapowana z jednej warstwy na drugą, dzięki czemu każde połączenie logiczne może być ostatecznie przyporządkowane konkretnemu połączeniu fizycznemu. W ten sposób możemy łatwo wykryć, czy dane wprowadzone ręcznie są poprawne. Jeśli logiczne połączenie nie ma swojego fizycznego odpowiednika, wiemy, że dane muszą być poprawione lub uzupełnione.” – mówi Evgeny Starodubtsev, Szef Działu Planowania i Rozwoju Sieci Transmisyjnej w Tele2 Russia.  

 

W przypadku integracji z systemem Fault Management SunVizion na podstawie zebranych danych precyzyjnie wskaże lokalizację awarii, co znacząco skróci czas jej usunięcia.  Jeśli zajdzie potrzeba planowego odłączenia danego segmentu sieci, SunVizion przeanalizuje, na które elementy sieci rozłączenie będzie miało wpływ i które usługi nie będą dostępne. Umożliwi to pracownikom działu utrzymania sieci wybór takiego odłączenia, które będzie najmniej szkodliwe dla sieci i jej abonentów. 

 

„Sprawne zarządzanie siecią nie jest możliwe bez optymalizacji procesów workflow związanych z siecią. Ogromną zaletą SunVizion jest silnik workflow idealnie dopasowany do potrzeb operatora telekomunikacyjnego. Silnik pobiera dane z systemu inwentaryzacji, uruchamia proces, przypisuje zadania pracownikom i nadzoruje ich realizację. Po zakończeniu procesu SunVizion Workflow ładuje nowe dane z powrotem do systemu paszportyzacji, który poprzez mechanizm automatycznego wykrywania może szybko sprawdzić, czy wynik danego procesu jest zgodny z tym, co miało być zrobione.” – mówi Olga Rakevich, Project Manager w firmie Suntech, odpowiedzialna za wdrożenie.

 

SunVizion Workflow może być wykorzystany do optymalizacji procesu kontroli legalności licencji dla linii radiowych i radiowych stacji bazowych. System mówi, które licencje muszą zostać kupione lub przedłużone i kiedy jest najlepszy moment, aby za nie zapłacić. W ten sposób system eliminuje ryzyko potencjalnych kar, a także zapobiega stratom będących wynikiem płacenia za licencje, które nie są już potrzebne. Ta pozornie niewielka optymalizacja generuje znaczące oszczędności dla OPEX.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+