Dzięki najnowszemu zamówieniu firmy Polkomtel SA już niedługo sieć telefonii komórkowej tego operatora będzie jeszcze stabilniejsza, a to za sprawą rozbudowy systemu, której opracowaniem i wdrożeniem zajmie się giełdowy Suntech SA.

 

Wczoraj Polkomtel zamówił od lidera nowatorskich technologii dla telekomunikacji, warszawskiej spółki Suntech, rozbudowę dotychczasowego systemu zarządzania siecią Plus. Kontrakt obejmuje kolejny upgrade systemu Network Configuration Management do poziomu, w którym zostanie on zintegrowany z systemami klasy Umbrella Management System (UMS). Dzięki pozyskanym rozwiązaniom zwiększy się elastyczność sieci a Operator będzie mógł na bieżąco reagować na zmieniające się potrzeby użytkowników.

 

Zmiany w systemie umożliwią m.in. znaczące usprawnienie procesu administracji obciążeniem sieci, dzięki czemu użytkownicy telefonów nie będą mieli trudności z nawiązaniem połączeń nawet w gorących okresach przedświątecznych czy w Sylwestra. Upgrade systemu umożliwi również efektywniejsze zarządzanie dużą ilością usług telekomunikacyjnych realizowanych jednocześnie z jednego miejsca przez dużą grupę abonentów. Nie będzie zatem problemem szybkie uzyskanie połączenia przez osoby będące akurat na koncercie lub meczu piłkarskim, co w perspektywie zbliżającego się turnieju EURO 2012 z pewnością ucieszy dużą rzeszę kibiców piłkarskich.

 

- Z punktu widzenia abonentów Plusa najbardziej istotny jest fakt, iż dzięki dzisiejszemu kontraktowi możliwe będzie przyśpieszenie procesu wprowadzania nowych usług, błyskawiczne wprowadzanie zmian do całego systemu oraz natychmiastowe reagowanie na pojawiające się w funkcjonowaniu sieci anomalie – tłumaczy Leszek Grzybko, dyrektor handlowy Suntech. - Zmiana w systemie umożliwi automatyczną i błyskawiczną rekonfigurację sieci, np. w celu dostosowania systemu do obsługi w danej dzielnicy na jednodniową imprezę masową – dodaje.

 

Dla Polkomtel SA modyfikacje te przełożą się na ograniczenie ryzyk funkcjonowania, umożliwią ponadto integrację kolejnych narzędzi, ułatwią wprowadzanie nowych usług w dużo krótszym czasie oraz szybsze podłączanie nowych abonentów.

 

System Network Configuration Management został zaprojektowany wspólnie przez inżynierów Suntech SA i Polkomtel SA. Od czasu wdrożenia w 2003 roku był już kilkakrotnie rozbudowywany i upgradowany. Było to możliwe dzięki dokonującemu się w ostatnich latach i szczególnie widocznemu w branży telekomunikacyjnej dynamicznemu postępowi technologicznemu, którego aktywnym uczestnikiem i animatorem jest giełdowa spółka Suntech.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+