Trzeci kwartał w Suntech nikogo nie zaskoczył. Spółka nieznacznie podniosła zysk netto, który po dziewięciu miesiącach osiągnął 0,4 mln. Zgodnie z zapowiedziami o zwiększaniu efektywności, emitent pozyskał istotne kontrakty, m.in. w Aster i HFC Systems, dzięki którym w trzecim kwartale przychody wzrosły o kolejne 2,9 mln zł.

 

W zestawieniu z 3Q ubiegłego roku mamy do czynienia ze wzrostem sprzedaży o 42% k/k, zaś w ujęciu narastającym jest to wzrost o ponad 58%.  Przychody wzrosły z 5 mln zł na koniec półrocza - do prawie 7,9 mln na koniec września. Zauważalna od początku tego roku tendencja wzrostowa jest w ocenie zarządu wynikiem dwóch czynników: „Po pierwsze zmiana strategii na przełomie roku, po drugie proces odmrażania budżetów inwestycyjnych w sektorze telekomunikacyjnym" – mówi Piotr Saczuk, prezes Suntech.

 

Analitycznie z kolei zwracają uwagę poprawiające się wskaźniki, miedzy innymi P/BV – obecnie wynosi on prawie 2,82. „Razem z dodatnim wskaźnikiem C/Z, oraz ze wskaźnikiem ceny do przychodu, który spadł już do 1,10 wypomina nam się niedoszacowanie waloru – dodaje z uśmiechem Piotr Saczuk - chyba jednak zaskoczyliśmy inwestorów."

 

Zestawienie przychodów Suntech S.A. w pierwszych trzech kwartałach 2010 i 2009 roku

Warto przypomnieć, iż na przełomie roku spółka rozpoczęła wdrażanie nowej strategii rozwoju, która ma przynieść wymierne korzyści z końcem 2012 roku. Podstawowe założenia to dotarcie do szerszego rynku z powtarzalnym produktem oraz zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnej redukcji kosztów stałych, co zaowocuje w przyszłości poprawą rentowności projektów i wdrożeń. „Widoczna skuteczność tej koncepcji pozwala nam optymistycznie prognozować kolejne okresy" – dodaje Piotr Saczuk.


Do technologicznych, ale i sprzedażowych sukcesów minionego kwartału zaliczyć trzeba zakończone prace nad nową generacją systemu Network Inventory (NI). Produkt zadebiutował na rynku we wrześniu, a pierwszym klientem została spółka HFC Systems, wielkopolski lider w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych. Nowa wersja Network Inventory to innowacyjny na skalę światową system inwentaryzacji zasobów sieci telekomunikacyjnej, działający w oparciu o najnowocześniejszą platformę GIS (system informacji geograficznej stworzony przez sieć ESRI). Produkt będzie sprzedawany również za pośrednictwem sieci partnerów Suntech na świecie.

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+