Kolejny dobry kwartał dla Suntech S.A. Stołeczna spółka skutecznie realizuje przyjętą pod koniec 2009 roku strategię, której priorytetem jest dotarcie do szerszego spektrum odbiorców przy równoczesnym zwiększeniu wskaźników sprzedaży. Zarząd zapewnia, że wdrożył kolejne działania, które utrzymają podobny trend w następnych okresach.
Warszawa, 10 sierpnia 2010

 

Choć spodziewane efekty mają być widoczne dopiero na przełomie 2010/2011, to w wynikach Suntech za kolejny kwartał zauważalna jest duża dynamika wzrostowa. Uwagę zwraca przede wszystkim poprawa wyniku operacyjnego i poziomu sprzedaży  z 2,85 mln w I półroczu 2009 r. do 3,95 w roku obecnym.  Suntech zamyka półrocze zyskiem netto w wysokości blisko 350 tys. zł ,  co w porównaniu z zeszłoroczną stratą rzędu 1,5 mln zł mówi swoje. Analitycy wskazują również na kapitały własne, które wzrosły o ponad 300%. Na pierwszy rzut oka razić może strata ze sprzedaży:- Strata wynika z faktu ewidencjonowania prac rozwojowych po stronie kosztów, a nie po stronie inwestycji – jakkolwiek w tym półroczu o połowę zniwelowaliśmy tę pozycję" - tłumaczy Piotr Saczuk, prezes spółki.

 

Zestawienie wyników finansowych Suntech S.A. w pierwszych półroczach 2010 i 2009 roku.Obecny rok jest dla Suntech istotny, a co za tym idzie, również pracowity. Spółka rozpoczęła bowiem wdrażanie nowej strategii rozwoju, która ma przynieść wymierne korzyści z końcem 2012 roku. Podstawowe założenia to dotarcie do szerszego rynku z powtarzalnym produktem oraz zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnej redukcji kosztów stałych, co zaowocuje w przyszłości poprawą rentowności projektów i wdrożeń.


Oprócz rozbudowy systemów u dotychczasowych klientów i podpisania nowych umów serwisowych, spółka zakończyła w międzyczasie szereg innych projektów. Wśród nich wymienić należy m.in. terminową realizację zadania w ramach projektu Workdone i zakończenie prac nad nową generacją produktu Network Inventory wykorzystującą technologię ArcObjects firmy ESRI do prezentacji warstwy GIS. Jednym z ostatnich przedsięwzięć jest projekt INITECH, na rzecz którego firma otrzymała już 1,8 mln zł dotacji.


Suntech nie zapomniał również  o monitorowaniu zadowolenia i budowaniu lepszych relacji z klientami. Oprócz wdrożenia systemu CRM na potrzeby wsparcia sprzedaży, spółka przeprowadziła po raz pierwszy  badania satysfakcji klientów w oparciu o Microsoft Customer Satisfaction Index. Firma dba także o motywację swoich pracowników i współpracowników, dla których wyemitowała akcje serii F i G.

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+