Giełdowy Suntech SA podpisał umowę z operatorem telekomunikacyjnym technologii 4G, Milmex Systemy Komputerowe Spółka z o.o. - NetMaks Telecom. Jest to ostatnie ogniwo, dzięki któremu innowacyjna, wieloregionalna, szerokopasmowa sieć NetMaks ruszy już w tym półroczu.

 

Podpisana dzisiaj umowa stanowi ostatnie ogniwo dla zrealizowania jednej z największych szerokopasmowych inwestycji w Europie, budowy dostępowej sieci telekomunikacyjnej czwartej generacji, nad którą od dwóch lat pracuje Milmex wraz z partnerami. Umowa obejmuje serwis i customizację systemów umożliwiających zarządzanie procesami operacyjnymi i biznesowymi operatora (autorskie oprogramowanie Billing, CRM oraz Workflow to sztandarowe produkty Suntech SA).

 

- Jest to trzeci wspólny projekt w ostatnim półroczu, zapoczątkowany wygranym na przełomie 2010/2011 przetargiem – mówi Leszek Grzybko, dyrektor handlowy Suntech. Wówczas, jako podwykonawca Airspan Communications Ltd/ Airspan Networks Inc. warszawska firma podpisała umowę na dostawę infrastruktury dla Centralnego Punktu Sieci NetMaks oraz jej integrację z siecią (WiMAX Mobile 802.16e-2005/16m). Było to drugie tego typu wdrożenie w Polsce, przy czym oba te projekty zrealizowane zostały przez Suntech - dodaje Leszek Grzybko.

 

Obecna umowa umożliwia połączenie wszystkich elementów informatycznych i biznesowych oraz stworzenie systemu do zarządzania obsługą klienta i procesami pomiędzy operatorem a konsumentem. Porozumienie obejmuje również kompleksowy consulting przy integracji i rozwoju systemów sieci NetMaks oraz wsparcie techniczne i utrzymanie sieci przez najbliższe 3 lata. Błyskawiczna realizacja pierwszego etapu projektu, szacowana na 5-8 tygodni, oznacza, iż w ciągu najbliższych dwóch miesięcy NetMaks rozpocznie świadczenie szerokopasmowych usług w obszarach Internet & Telefon & Multimedia.

 

Z uwagi na progresywny – uzależniony od przyrostu ilości abonentów w sieci NetMaks – charakter kontraktu nie została z góry określona jego ostateczna wartość. Wyjściowa ilość abonentów uwzględnionych w umowie to 40 tysięcy, ale podpisany kontrakt precyzuje także warunki rozszerzenia współpracy na kolejne etapy z realną możliwością osiągnięcia w przeciągu kilkunastu miesięcy poziomu obsługi ponad 200 tys. aktywnych umów abonenckich.

 

W wyniku zawartych umów Suntech stał się kluczowym dostawcą rozwiązań informatycznych dla Milmex i zarazem integratorem całej infrastruktury sieciowej tego operatora. Globalna wartość projektu szacowana jest na 200 mln euro w obrębie samej tylko częstotliwości 3,5 GHz. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+