Suntech zakończył prace nad nową generacją systemu Network Inventory (NI). Produkt zadebiutował dziś na rynku, a pierwszym klientem została spółka HFC Systems, wielkopolski lider w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych. Suntech zapewnia, że to jedynie preludium. Polscy operatorzy kablówek nie kryją zadowolenia – to jedno z najbardziej nowoczesnych narzędzi na świecie.

Nowa wersja Network Inventory to innowacyjny na skalę światową system inwentaryzacji zasobów sieci telekomunikacyjnej, działający w oparciu o najnowocześniejszą platformę GIS (system informacji geograficznej stworzony przez sieć ESRI). Jest to narzędzie stanowiące wsparcie przy procesach związanych z eksploatacją sieci, zmianami jej konfiguracji oraz projektowaniem rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Przede wszystkim jednak, nowa generacja produktu NI migruje ku postaci „wirtualnego zarządcy", koordynującego działanie innych systemów w przedsiębiorstwie.

 

Suntech rozpoczął już wdrażanie nowej generacji NI u jednego z liderów w projektowaniu, budowie i utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych – spółce HFC Systems. Tym sposobem, dzięki produktowi firmy Suntech, HFC Systems będzie mogło  udostępnić swoim klientom,  największym operatorom w branży dostawców usług Triple i Quadruple Play (m.in. INEA S.A.), nową jakość zarządzania infrastrukturą sieci. – Priorytetowym celem HFC Systems jest oferowanie naszym klientom najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Jednocześnie zależy nam na maksymalizacji efektywności operacyjnej.  Jesteśmy przekonani, że zrealizowana inwestycja będzie nas wspierała w osiąganiu każdego z tych celów – mówi Prezes Eugeniusz Grzybek, HFC Systems.

 

Prototyp tego innowacyjnego produktu powstał w Aero2. Na przełomie roku Suntech wygrał tu przetarg i podpisał umowę na dostawę systemu Network Inventory. Wartość kontraktu przekroczyła 2 mln PLN.  Prekursorskie działania Aero2 w zakresie najbardziej nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych oznaczają, iż niebawem rynek polski może doczekać się bardzo dynamicznych zmian. Już teraz zarząd Suntech spodziewa się kilku odbiorców w skali roku, wliczając w to odbiorców zagranicznych. Nowoczesny system będzie bowiem promowany także za granicą, w czym pomóc ma rozbudowany, anglojęzyczny portal produktowy, którego budowa zostanie zakończona na przestrzeni najbliższych dni.

 

Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 5 mln PLN. „Na samą wymianę technologii GIS wydaliśmy ok. 1 mln PLN. Liczymy, że zwróci się po około jednym roku. Dodatkowo inwestycje w Network Inventory pochłonęły ok. 4 mln PLN, ale część była dofinansowana w ramach ubiegłorocznego projektu Initech i „Network Inventory Nowej Generacji" – wyjaśnia Piotr Saczuk. Fundusze przeznaczono na  wprowadzenie zmian w architekturze i funkcjach systemu, które zostały wdrożone w trakcie prac rozwojowych. Zmiany te będą stanowić podstawę przyszłych wersji systemu pracujących już na nowym środowisku GIS. – Nowa strategia  przyjęta przez spółkę pod koniec 2009 r., której priorytetem jest zwiększenie wskaźników sprzedaży, zaczyna przynosić spodziewane efekty. Pozytywny trend jest szczególnie widoczny w ostatnim raporcie finansowym za II kwartał 2010 r. Uwagę zwraca przede wszystkim 40%-owa poprawa wyniku operacyjnego i poziomu sprzedaży z 2,85 mln w I półroczu 2009 r. do 3,95 w roku obecnym.  Suntech zamyka półrocze zyskiem netto w wysokości blisko 350 tys. zł,  co w porównaniu z zeszłoroczną stratą rzędu 1,5 mln zł mówi swoje. Analitycy wskazują również na kapitały własne, które wzrosły o ponad 300%.

 

Informacja techniczna o nowej generacji Network Inventory

Nowy Network Inventory działa w oparciu o najnowszą platformę bazodanową w wersji ArcGIS Server 10, której sprzedaż na świecie ruszyła w lipcu 2010r., a w Polsce ma zadebiutować w tym miesiącu. ArcGIS Server 10 wykorzystywany jest przede wszystkim do publikacji map i udostępniania funkcjonalności Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w sieci komputerowej. Produkt ten znacząco usprawnia zarządzanie przebiegiem prac, wpływając na wzrost efektywności wykorzystania serwisów mapowych i aplikacji, z których mogą korzystać pracownicy, również przez Internet.

 

Narzędzie to, dzięki scentralizowanemu systemowi zarządzania, znacząco przyśpiesza i kontroluje przepływ danych przestrzennych, dokumentów i zasobów obrazowych w strukturze firmy. Istotnym udoskonaleniem jest także podniesienie wartości elementów architektury IT poprzez konsolidację danych przestrzennych z istotnymi systemami korporacyjnymi, m.in. CRM, ERP (Enterprise Resource Planning). Narzędzie to pozwala również w prosty sposób udostępniać dane, mapy, modele oraz narzędzia otworzone w ArcGIS Desktop. To właśnie zwiększona efektywność pracy właśnie z tą aplikacją jest jedną z podstawowych cech nowego ArcGIS Server. Najnowszy produkt to również oszczędność czasu przy tworzeniu map, nowe narzędzia geoprzetwarzania, ulepszone metody edycji 2D i 3D oraz efektywniejsza analiza zebranych danych.

 

Krokiem ku innowacyjności produktu Suntech było również przejście z dotychczasowej technologii MapObject na, znacznie bardziej rozwiniętą, ArcObjects. Narzędzie to, stworzone w C++, pełni funkcję elementu wkomponowanego w aplikację do wyświetlania GIS. Aplikacje z rodziny ArcGIS, w tym właśnie ArcObjects, stanowią bowiem szereg współpracujących ze sobą komponentów COM, czyli technologii umożliwiającej efektywną komunikację między aplikacjami. Komponenty te mają służyć odpowiedniemu zarządzaniu danymi  i prezentowaniu map. ArcObjects dostarcza po prostu infrastrukturę dla odpowiedniej aplikacji, która pozwala skoncentrować się na obsłudze konkretnych potrzeb klientów.

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+