Krajowy producent, warszawska spółka Suntech, wygrała przetarg i podpisała umowę na dostawę systemu paszportyzacji dla operatora mobilnego Aero2. Aero2, jako pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie uruchomiła w paśmie 900 Mhz bezprzewodową sieć telekomunikacyjną opartą na najnowszej technologii trzeciej generacji HSPA+. Nowoczesna sieci Aero2 pozwala na zwiększenie dostępności szybkiego, szerokopasmowego Internetu mobilnego.

Warszawa, 31.12.2009

 

Suntech SA w dn. 30 grudnia br. podpisał umowę na dostawę, wdrożenie oraz integrację z istniejącymi rozwiązaniami systemu paszportyzacji NetInventory dla sieci telekomunikacyjnej Aero2. Zamówienie zostanie zrealizowane w 2010 roku, a jego wartość przekracza 2 mln PLN. Rozwiązanie Suntech SA zostało wyłonione w drodze przetargu, w którym udział wzięli czołowi krajowi i zagraniczni dostawcy takich systemów.

 

- Umowa podpisana z Aero 2 jest dla nas podwójnie ważna. Po pierwsze, jest to jedna z większych umów podpisanych przez Suntech S.A. w ostatnim czasie. Po drugie, wygrany przetarg to potwierdzenie naszej konkurencyjności oraz to, że oferujemy obecnie najbardziej elastyczne narzędzie do zarządzania siecią dla operatorów telefonii komórkowej w Polsce – mówi Piotr Saczuk, prezes Suntech.

 

Aero2, według organizacji GSMA, jako pierwsza na świecie rozpoczęła świadczenie usług w technologii HSPA+ w paśmie 900 MHz. System zapewnia maksymalną przepustowość 21,6 Mbit/s w kierunku do abonenta i 5,76 Mbit/s od abonenta.

 

- Kryteria przetargu uwzględniały między innymi takie parametry jak elastyczność wdrożenia oraz funkcjonalność, przy czym Suntech zaoferował najlepszy kompromis pomiędzy ceną, a stawianymi przez nas wymaganiami. Rywalizacja pomiędzy oferentami była bardzo zacięta – mówi Adam Kuriański, prezes Aero2. – Komisja przetargowa większością głosów wskazała rozwiązanie Suntechu – dodaje Kuriański. Liczymy na to, że zakupione rozwiązanie będzie wspierało również sieć w paśmie 2,5 GHz TDD, ponieważ wygraliśmy ostatnio przetarg na taką właśnie częstotliwość. Nie ukrywamy, że system Suntech może być wykorzystywane również przez inne firmy z którymi wspólnie budujemy sieć telekomunikacyjną, tzn. Sferię czy Mobyland.

 

Warto również zauważyć, iż Aero2 staje się niejako prekursorem w zakresie najbardziej nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, co oznacza, iż niebawem rynek może doczekać się bardzo dynamicznych zmian.

 

- Po niedawnych, zakończonych sukcesem wdrożeniach u operatorów stacjonarnych m.in. w ASTER, oraz wykorzystując wieloletnie doświadczenie przy wdrożeniu systemów OSS u największego polskiego operatora komórkowego, mogliśmy zaoferować Aero2 w pełni funkcjonalne i najlepiej odpowiadające ich potrzebom rozwiązanie. Cieszy nas to, że będziemy czynnie uczestniczyć w pionierskim wdrożeniu technologii technologii HSPA+ w paśmie 900 MHz oraz wspólnie z klientem rozwijać nasz produkt odpowiadając na rodzące się potrzeby rynku. – dodaje Leszek Grzybko, Dyrektor Handlowy w Suntech.

 

Podpisana umowa obejmuje wdrożenie systemu umożliwiającego inwentaryzację zasobów fizycznych i logicznych sieci Aero2. W skład rozwiązania wchodzą narzędzia umożliwiające automatyczne zasilanie systemu danymi z zewnętrznych źródeł, takich jak: bazy danych, pliki i mapy cyfrowe. System oferuje bogate możliwości przygotowywania zestawień i raportowania danych przechowywanych w repozytorium systemu.

 

Aero2 Sp. z o.o.

Aero2 Sp. z o.o. jest nowym infrastrukturalnym operatorem telekomunikacyjnym. W 2008 roku Spółka Aero2 wygrała przetarg zorganizowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej uzyskując rezerwacje częstotliwości z zakresu 900 MHz. Na jesieni 2009 - wykorzystując przyznane częstotliwości – Aero2 uruchomiła sieć nadajników dostarczających sygnał HSPA+ dla przeszło 30% powierzchni kraju.

 

W listopadzie 2009 roku Prezes UKE dokonał na rzecz Aero2 rezerwacji kolejnej częstotliwości - 50 MHz w trybie TDD w paśmie 2,5 GHz. Spółka Aero2 posiada także 99% udziałów w Mobyland – nowym infrastrukturalnym operatorze GSM1800 Profesjonalizm i dotychczasowe osiągnięcia Aero2 zostały docenione na szczeblu unijnym - w roku 2008 Aero2 została beneficjentem dofinansowania udzielonego w ramach funduszy europejskich w kwocie 40 mln zł., na cele związane z budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii HSPA+. Aero2 posiada także akredytowany certyfikat jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, wydany przez Polskie Centrum Certyfikacji.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+