Giełdowy Suntech (SUN), startując w konsorcjum razem z PKP Informatyka, wygrał postępowanie przetargowe i podpisał umowę na dostawę i wdrożenie Systemu Paszportyzacji i Inwentaryzacji w TK Telekom. Ten jeden z największych operatorów kablowych w kraju wdroży najnowsze na świecie narzędzie do zarządzania zasobami sieci. Wartość kontraktu wynosi ponad 2 mln zł.

 

Podpisana wczoraj umowa obejmuje dostawę, wdrożenie, migrację danych i integrację z istniejącymi rozwiązaniami systemu Network Inventory. Projekt znacząco przyczyni się do rozwoju i poprawy infrastruktury sieciowej TK Telekom oraz poszerzania zakresu i jakości usług na niej świadczonych. System oparty jest o najnowszą generację Network Inventory - wersję stworzoną przez Suntech pod koniec ubiegłego roku. – Ten system daje operatorom możliwość wprowadzania nowych usług i procesów, których technologie są na świecie dopiero dopracowywane – mówi Piotr Saczuk, prezes Suntech. – Kilka spektakularnych wdrożeń w branży telekomunikacyjnej w kraju prowadzonych jest właśnie z wykorzystaniem rozwiązań Suntech – dodaje Piotr Saczuk.

 

- Zdecydowaliśmy się na bardzo nowoczesny projekt, który zapewni nam na wiele lat zaplecze do szybkiego i bezpiecznego rozwoju sieci. Wdrożenie zaproponowanego systemu przełoży się bezpośrednio na łatwość zarządzania infrastrukturą oraz odczuwalne podniesienie dochodowości biznesu. Kilkadziesiąt tysięcy kilometrów naszych tras kablowych oraz setki tysięcy innych elementów infrastruktury zostanie cyfrowo skatalogowanych w wirtualnym panelu, generującym błyskawiczną wiedzę o każdym elemencie sieci – podsumowuje Marek Prokurat, wiceprezes TK Telekom odpowiedzialny za rozwój technologiczny spółki.

 

Nie sposób przecenić rolę, jaką w realizacji projektu odegra PKP Informatyka. – Jako spółka z grupy PKP posiadamy lepsze niż ktokolwiek inny przygotowanie do uzyskania dostępu do zasobów operatora i pozyskiwania niezbędnych danych o sieci TK Telekom na terenie całego kraju – podkreśla Marcin Trzaska, prezes PKP Informatyka – dzięki czemu jesteśmy swoistym gwarantem błyskawicznego uruchomienia systemu i powodzenia tak ogromnego przedsięwzięcia.

 

Network Inventory to stworzony przez Suntech, innowacyjny na skalę światową system inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych, działający w oparciu o najnowszą platformę ArcGIS (system informacji geograficznej stworzony przez amerykańskiego lidera rynku GIS firmę ESRI). Network Inventory jest narzędziem wspierającym procesy eksploatacji dowolnych typów sieci (m.in. LTE, światłowodowe), zmiany jej konfiguracji oraz projektowanie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Nowa generacja produktu NI zmierza do postaci „wirtualnego zarządcy", koordynującego działanie innych systemów w przedsiębiorstwie. Więcej informacje o systemie Network Inventory można znaleźć w anglojęzycznym portalu produktowym www.sunvizion.com, skierowanym do klientów i partnerów Suntech na świecie.

 

Suntech S.A. to innowacyjna spółka z obszaru IT, od 2008 roku notowana na NewConnect (SUN). Firma specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych dla sektora telekomunikacyjnego i bankowego. Klientami Suntech S.A. są wiodący operatorzy sieci komórkowych (Orange, Plus GSM), dostawcy usług Triple Play - Internet, telefon, telewizja (np. Aster, Vectra, Inea) oraz dostawcy szerokopasmowego dostępu do Internetu (NASK, Sferia, TK, NOM, Aero2), rozwiązania zostały także wdrożone w 80 bankach i instytucjach finansowych. Oferta Suntech obejmuje systemy: Network Inventory, Network Configuration Management, Business Process Management, Billing i CRM oraz bankowość elektroniczną.

 

PKP Informatyka sp. z o.o. powstała w 2001 roku z przekształcenia Centrum Informatyki Kolejnictwa (CIK) i aktualnie wchodzi w skład Grupy PKP. Jest to jedna z największych firm informatycznych w Polsce. W X Edycji Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm została Gazelą Biznesu 2009 Pulsu Biznesu.

 

TK Telekom sp. z o.o. to nowoczesny i prężnie rozwijający się operator telekomunikacyjny. Firma istnieje od 2001 roku. Udziałowcami spółki są Skarb Państwa – 58,54% oraz PKP SA – 41,46%. TK Telekom jest jedynym z największych operatorów sieci szkieletowych w kraju – posiada sieć kabli światłowodowych o długości 6 tys. km oraz 22 tys. km kabli miedzianych, a sieć transportowa zbudowana jest w technologii DWDM/IP o przepustowości 1,7 Tbit/s. Firma świadczy usługi transmisji danych (IP VPN/MPLS), dzierżawy łączy, szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usługi głosowe.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+