Użytkownicy SunVizion Network Inventory dostaną niebawem kolejne narzędzie do intuicyjnej prezentacji danych zawartych w systemie. Wersja 12.4 Network Inventory rozbudowana będzie o możliwość wyeksportowania danych geoprzestrzennych do platformy Google Earth i Google Maps, co umożliwi udostępnianie uproszczonej formy prezentacji informacji o sieci szerokiemu gronu użytkowników.

 

Dzięki nowej funkcjonalności użytkownicy SunVizion Network Inventory będą mieli możliwość śledzenia położenia elementów sieci, studzienek telekomunikacyjnych, przebiegu kabli i złączy kablowych. Aplikacja pozwala na płynne zarządzanie skalą i tym samym widocznością wyeksportowanych zasobów. Przy odpowiednio dużym zbliżeniu automatycznie uruchamiana jest aplikacja Street View, w której dane prezentowane są użytkownikowi w naturalny sposób, tak jak widziałby je, idąc po ulicy. Użytkownik może zatem w prosty sposób lokalizować zasoby telekomunikacyjne w odniesieniu do elementów architektury terenu: budynków, ulic, skrzyżowań itd.

 

Nowa usługa będzie realizowana w całkowicie bezpieczny sposób. Dane prezentowane w Google Earth i Google Maps składowane będą na serwerze zarządzanym przez personel operatora, a dostęp do nich będą mieli tylko uprawnieni pracownicy. Funkcjonalność dostępna będzie już w sierpniu bieżącego roku wraz z wersją 12.4 SunVizion Network Inventory.

 

 

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+