Giełdowy Suntech, wiodący dostawca specjalistycznego oprogramowania dla sektora telekomunikacyjnego, podpisał umowę z Airspan na integrację infrastruktury dla nowej, wieloregionalnej sieci NetMaks. To jedno z największych przedsięwzięć w Europie w obszarze wdrażania technologii 4G WiMAX Mobile, a jego właściciel - Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. ( operator sieci NetMaks ), szacuje globalną wartość projektu na 200 mln euro w obrębie samej tylko częstotliwości 3,5 GHz. Partnerem technologicznym jest amerykański Airspan.

W ramach projektu Suntech odpowiedzialny będzie za rozbudowę Centralnego Punktu Sieci i przeprowadzenie integracji zasobów technicznych, takich jak stacje bazowe, serwery, routery, itd. - Zdecydowana większość inwestycji 4G w Polsce bazuje na rozwiązaniach Suntech – mówi Leszek Grzybko, dyrektor handlowy Suntech – ten know-how udostępniamy Milmexowi w postaci Proffesional Services.

 

W planach minimum Milmex zamierza zbudować w 2011 roku infrastrukturę dostępową i pozyskać w pierwszym etapie realizowanego przedsięwzięcia, tj. w okresie 2 – 3 lat i w obszarze już posiadanych rezerwacji 3,5 GHz, ponad 300.000 abonentów dla usługi Internet + Telefon + Multimedia.
- Spółka nasza zamierza pozyskiwać ponad 50% środków inwestycyjnych z dotacji unijnych dla sfinansowania projektów obejmujących budowę szerokopasmowej infrastruktury w kolejnych obszarach - podkreśla Zbigniew Krzyśko, prezes zarządu Milmex. Na budowę wieloregionalnej, szerokopasmowej, bezprzewodowej sieci dostępowej NetMaks, wykorzystującej technologię WiMAX Mobile 802.16e-2005, firma pozyskała już finansowanie w kwocie ok. 110 mln zł, w tym 80 mln zł w postaci bezzwrotnych dotacji unijnych i 30 mln zł w postaci kredytu bankowego. Komercyjne uruchomienie sieci planowane jest w I półroczu 2011.

 

Airspan, jako partner technologiczny inwestycji, dostarczy rozwiązania infrastrukturalne, ale również swój know-how. – Jako światowy lider w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej, szczególnie w technologii 4G, zaangażowaliśmy do projektu najlepsze znane rozwiązania – mówi Janusz Kapuścik, dyrektor handlowy Airspan na Europę Środkową.

 

Infrastruktura NetMaks oparta jest o innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne bezprzewodowej, szerokopasmowej transmisji danych, zgodne z mobilnym standardem WiMAX 802.16e-2005. Powstająca sieć będzie ewoluowała w kierunku standardu 16m w obszarze pasma 2,5 GHz. Do zbudowania pojedynczej instalacji udostępniającej bezprzewodowe, szerokopasmowe usługi dla 1000 abonentów, potrzeba tylko kilku tygodni, w przeciwieństwie do instalacji kablowych, których budowa trwa od kilku miesięcy do nawet roku.Zrealizowany przez Milmex projekt pilotażowy - w postaci wykonania infrastruktury bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci telefonicznej - funkcjonuje już w centrum Krakowa.

 

Ubiegłoroczne dane Komisji Europejskiej, dotyczące przeciętnego dostępu do Internetu szerokopasmowego, sytuują Polskę w szarym końcu krajów starego kontynentu. Średnia ta dla naszego kraju wynosi 13,5%, podczas gdy średnia europejska jest niemal dwukrotnie wyższa i wynosi 25%. Liderzy – tacy jak Dania, udostępniają szerokopasmowe polaczenia prawie 38% swoich mieszkańców.

 

 

Dostęp do szerokopasmowego Internetu w wybranych krajach UE 2009 r.
Dania 37.8 %
Niemcy 30.4 %
Francja 30.3 %
Wielka Brytania 29.8 %
Irlandia 22.2 %
Węgry 18.7 %
Grecja 17.0 %
Polska 13.5 %
Bułgaria 13.0 %
Rumunia 13.0 %
Średnia UE 24,8 proc.

 

 

Stan ten zmienia się dynamicznie, w znacznej mierze dzięki nowym graczom na rynku telekomunikacyjnym, oraz dofinansowaniom unijnym, również dla inicjatyw samorządowych. Usługi WiMAX są dostępne w 620 milionach miejsc na świecie, z czego 82 miliony przypadają na Europę Środkową i Wschodnią.

 

Suntech S.A. to innowacyjna spółka z obszaru IT, od 2008 roku notowana na NewConnect (SUN). Firma od 15 lat specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych systemów informatycznych, dedykowanych firmom z sektora telekomunikacyjnego i bankowego. Klientami Suntech S.A. są wiodący operatorzy sieci komórkowych (Orange, Plus GSM, Aero2), dostawcy tzw. usług Triple Play - Internet, telefon, telewizja (np. Aster, Vectra, Inea) oraz dostawcy szerokopasmowego dostępu do Internetu w tym w technologiach bezprzewodowych (NASK, Sferia, TK, NOM). Systemy oferowane przez Suntech usprawniają procesy biznesowe i wspierają strategiczne funkcje operatorów. M. Zostały wdrożone w 80 bankach i instytucjach finansowych. Oprogramowanie Suntech obejmuje obecnie systemy: Network Inventory, Network Planning, Network Configuration Management, Business Process Management, Billing i CRM oraz bankowość elektroniczną.

 

Milmex

Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o., operator sieci NetMaks, to 20 letnie doświadczenie w obsłudze IT/ICT przedsiębiorstw, wykwalifikowana kadra, a także bogata oferta produktów i usług. Firma jest czołowym dostawcą infrastrukturalnych rozwiązań teleinformatycznych opartych o sprzęt i technologię IBM, HP, Cisco, Citrix, integratorem i dostawcą systemów klasy ERP/ MRP/ CRM wspomagających zarządzanie firm sektora MSP. Od kilku lat Spółka rozwija swoją ofertę telekomunikacyjną skierowaną do odbiorcy indywidualnego, biznesu i samorządów, realizując w tym zakresie szereg innowacyjnych przedsięwzięć. Skala realizowanych innowacyjnych przedsięwzięć klasyfikuje spółkę na czołowym miejscu w Polsce w ramach rankingu firm innowacyjnych wykorzystujących potencjał dotacyjny Unii Europejskiej. Partnerem technologicznym spółki w realizowanym szerokopasmowym przedsięwzięciu, jest międzynarodowa telekomunikacyjna korporacja Airspan, w tym Airspan Networks Inc., Airspan Communications Ltd.

 

AIRSPAN

AIRSPAN to działająca w ponad 100 krajach grupa telekomunikacyjno technologiczna, lider w dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań bezprzewodowych w standardzie WiMAX. Jest pionierem w rozwoju i wdrażaniu technologii 4G. Partnerstwo Milmexu i Airspana gwarantuje uruchomienie szybkiej, dla każdego i bez ograniczeń sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu, bardzo taniej telefonii i wielu usług dodanych ułatwiających prowadzenie biznesu, zarządzanie jednostkami samorządowymi oraz ułatwiających życie każdemu mieszkańcowi danego kraju. Airspan jest aktywnym członkiem międzynarodowego WIMAX-Forum.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+