Giełdowy Suntech zawarł umowę na dofinansowanie działań badawczo-wdrożeniowych dla platformy zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych usług multimedialnych.

Spółka podpisała umowę na dofinansowanie prac „Opracowanie i wdrożenie platformy zarządzania procesami biznesowymi świadczenia usług multimedialnych – WORKDONE". Umowa została zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wysokość otrzymanego wsparcia wynosi 2 346 220 PLN, przy czym całkowita wartość projektu wynosi 3 695 700 PLN.


Realizacja projektu została rozpoczęta z dniem 1 stycznia br., zakończenie planowane jest w połowie przyszłego roku. Cześć prac badawczych została podzlecona Politechnice Warszawskiej, z którą Suntech współpracuje cyklicznie od 12 lat. Są to w większości prace analityczno-badawcze, służące opracowaniu teoretycznej części platformy.


Rezultatem projektu będzie zintegrowany system zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach. Wykorzysta on mechanizmy Workflow do połączenia rozwiązania z rodziny CRM z systemem Real-Time Billing – służącym do rozliczeń dowolnych usług w czasie rzeczywistym.

 

System znajdzie zastosowanie w firmach świadczących nowoczesne usługi multimedialne, jak chociażby mobilne programy lojalnościowe. Jego przewagą biznesowa będzie szybkość wdrożenia każdej nowej usługi, obniżenie kosztów takiego wdrożenia, oraz dodatkowo pełna kontrola kosztów przy jej funkcjonowaniu.  Wartość rynku mobilnych usług dodanych w Polsce wzrastał w 2009 roku o 24,1 proc. i osiągnęła poziom przeszło 1 mld zł. Jak podaje PMR, najbardziej dynamiczny rozwój wykazują sektor mobilnych płatności, mobilnej telewizji i mobilnego marketingu.

 

Suntech S.A. to innowacyjna spółka reprezentująca na NewConnect sektor informatyki. Firma specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych systemów informatycznych dla firm z sektora telekomunikacyjnego i bankowego. Spółka istnieje od 1995 roku, i przez cały okres swojej działalności współpracuje z Politechniką Warszawską.

 

Produkty oferowane przez Suntech usprawniają działalność biznesową operatorów telekomunikacyjnych. Dzielą się na trzy podstawowe kategorie BSS/OSS: Billing/CRM/Workflow, Network Inventory i Network Configuration Management.


Systemy Suntech są obecne wśród liderów polskiego rynku telekomunikacyjnego (m.in. w Orange, Plus GSM), jak również u największych operatorów sieci kablowych typu Triple-Play (Aster, Vectra). Ponadto, firma zrealizowała projekty dla Telekomunikacji Polskiej, Netii, Sferii, Telekomunikacji Kolejowej oraz NASK. Suntech posiada również własny system Home banking, który został wdrożony w 80 bankach w Polsce.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+