Nordea

Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej TeleKonto Plus. System umożliwia zdalne wykonywanie wszystkich operacji bankowych, w tym polecenia zapłaty i przelewów ZUS, oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji w oparciu o zaawansowane techniki kryptograficzne i procedury bezpieczeństwa.

W nadchodzących latach o przewadze banku będzie decydować umiejętność szybkiego dostosowania palety usług oferowanych drogą elektroniczną do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów banków. Systemy bankowości elektronicznej powinny umożliwiać szybką reakcję na zmieniające się warunki działania banków. Ma to szczególne znaczenie w tak wymagającym segmencie rynku jakim są klienci instytucjonalni i korporacyjni.

 

Nordea Bank Polska zgodnie ze strategią konsekwentnie poszerza sieć swoich placówek w Polsce oraz rozwija elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych, dążąc do zdobycia w Polsce pozycji lidera bankowości elektronicznej. Podstawowym wymogiem stawianym firmie wdrażającej system bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych było stworzenie produktu o najwyższym standardzie, usprawnienie procesu obsługi systemu od strony banku oraz  pełnej integracji z systemami informatycznymi banku. Za najlepszy system zostało uznane rozwiązanie Suntechu TeleKonto Plus, wykorzystywane w poprzednich latach przez Bank Komunalny w Gdyni.

 

„System oferowany przez firmę Suntech okazał się rozwiązaniem zaawansowanym technologicznie o bogatej funkcjonalności i, co jest istotne, firma Suntech gwarantuje stały rozwój systemu wraz ze wzrastającymi wymaganiami banku i jego klientów" – mówi Sebastian Życzkowski z banku Nordea, odpowiedzialny za wdrożenie systemu (...).

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+