Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 29.06.2021 r.

Raport

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport

Korekta raportu ESPI 7/2020 dotyczącego trzeciego wezwania do złożenie dokumentów akcji

Raport

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 26.08.2020 roku

Raport Załącznik 1

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 26.08.2020 r.

Raport Załącznik 1

Korekta numeracji raportu dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 26.08.2020 r.

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 10.07.2019 roku

Raport Załącznik 1

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suntech S.A. na dzień 10 lipca 2019 roku

Raport Załącznik 1

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+