Dokładna rola, jaką będą odgrywać chmury publiczne w kształtowaniu przyszłego systemu telekomunikacyjnego, dopiero ukształtuje się w przyszłości, uważają eksperci ABI Research. Jednakże operatorzy telekomunikacyjni zdają sobie sprawę, że aby rozwiązać swoje kluczowe problemy, muszą już teraz zupełnie inaczej myśleć o planowaniu i projektowaniu chmury telekomunikacyjnej, budowie, utrzymaniu i udostępnianiu sieci nowej generacji. 

Operatorzy starają się automatyzować i przekształcać swoją infrastrukturę sieciową oraz budować chmurę telekomunikacyjną pod kątem pozyskiwania nowych źródeł przychodów. Ta transformacja jest napędzana przez wzrost zapotrzebowania na dane użytkowników, coraz większą złożoność sieci, potrzebę obniżania kosztów operacyjnych oraz wzrost rozwiązań B2B związanych z wdrażaniem sieci 5G.

 

Analitycy firmy ABI Research w swoim raporcie Public Cloud Platforms in Telecoms przewidują, że przychody z chmury telekomunikacyjnej wzrosną z 8,7 mld dolarów w 2020 r. do 29,3 mld dol. w 2025 r., przy CAGR na poziomie 27 proc. Wzrost przychodów z chmury telekomunikacyjnej będzie głównie napędzany przez inwestycje związane z infrastrukturą chmury w obszarach, takich jak: funkcje sieci wirtualnej VNF (virtual network functions), zarządzanie i orkiestracja sieci MANO (Management and Network Orchestration) oraz funkcje natywne dla chmury. Według ABI Research, kluczowymi rynkami są Ameryka Północna (10 mld USD), Europa (8,2 mld USD) oraz Azja i Pacyfik (9,1 mld USD).

 

Niski koszt posiadania, niewielkie lub żadne ryzyko związane z wdrażaniem oraz zwiększona elastyczność biznesowa i innowacyjność, to niektóre z kluczowych czynników, które napędzają wdrażanie chmurowych mocy obliczeniowych w telekomunikacji.

Coraz częściej operatorzy telekomunikacyjni starają się współpracować z dostawcami chmury publicznej, aby wykorzystać ich moc obliczeniową oraz duże możliwości sieciowe. Dogodny i relatywnie niedrogi dostęp do zasobów obliczeniowych jest głównym powodem, dla którego coraz większa liczba dostawców sprzętu sieciowego i operatorów telekomunikacyjnych korzysta obecnie z chmury publicznej.

 

Migracja kluczowych aplikacji OSS do chmury publicznej również nie jest już czymś nie do pomyślenia. Suntech jestprzygotowany na chmurę publiczną. Już w 2020 roku firma z sukcesem zrealizowała kilka projektów wdrożeniowych na bazie AWS. Obejmowały one cały pakiet SunVizion OSS: inwentaryzację zasobów fizycznych i logicznych oraz service order management.

 

Ewolucja technologiczna chmury publicznej i szersze działania na rzecz chmury obliczeniowej są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi tworzenie bardziej cyfrowego ekosystemu telekomunikacyjnego. Zmiany operacyjne w zakresie wydajności chmury umożliwiają operatorom przyspieszenie konwergencji usług poprzez inteligentne łączenie dzisiejszych, zamkniętych procesów wewnętrznych. A ewolucja usług to dążenie do ulepszania istniejących modeli biznesowych, co stanowi również kluczową motywację do wdrażania chmury publicznej – uważa Don Alusha, starszy analityk, 5G Core & Edge Networks w ABI Research.

 

Usługi komunikacyjne pozostają w centrum działalności operatorów telekomunikacyjnych, natomiast mając jako fundament chmurę publiczną, wielu dużych dostawców usług Tier-1 coraz bardziej dywersyfikuje się w kierunku usług teleinformatycznych (ICT). AT&T, Telefonica Tech, Verizon i Vodafone to tylko niektórzy operatorzy, którzy wykorzystują chmurę publiczną do tworzenia nowej wartości poza ich historycznymi rynkami (konsumenckimi). Ponadto, platformy chmurowe będą znajdować się w centrum nowych przedsięwzięć komercyjnych, w szczególności w zakresie korporacyjnych sieci 5G.

 

W przypadku platform chmury publicznej giganci, tacy jak Amazon, Google, Microsoft czy Oracle, zazwyczaj tworzą i kontrolują jednorodny ekosystem technologiczny. Z operatorami telekomunikacyjnymi jest zupełnie inaczej: kupują oni rozwiązania od wielu różnych dostawców, którzy konkurują ze sobą i często poruszają się w różnych kierunkach technologicznych.

Według ABI, nowe „zachmurzone” środowiska doprowadziły również do zmian w łańcuchu wartości w biznesie telekomunikacyjnym. Operatorzy mogą obecnie wdrażać telco cloud stosując podejście uwzględniające wielu dostawców, w ramach którego różni dostawcy sprzętu sieciowego są odpowiedzialni za różne komponenty usług telekomunikacyjnych. Stworzenie odpowiedniego ekosystemu umożliwia operatorom przerwanie łańcucha uzależnienia od jednego dostawcy.

 

Operatorzy telekomunikacyjni, tacy jak AT&T czy Telefónica, współpracują z wieloma dostawcami usług chmurowych, takimi jak Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud, aby oferować różne rodzaje usług swoim klientom korporacyjnym, ale wymaga to lepszej koordynacji między chmurami hybrydowymi. Microsoft Azure, Google Cloud Project i AWS kierują swoje wysiłki na operatorów telekomunikacyjnych głównie ze względu na ostatnią milę sieci operatorskich i połączenia z centrami danych, chociaż w niektórych przypadkach operatorzy telekomunikacyjni, tacy jak AT&T, sprzedają usługi dostawców chmury klientom końcowym .

Wdrożenia rozwiązań edge computing, takie jak AWS Wavelength czy Microsoft Azure Edge Zones, są szczególnie interesujące dla operatorów telekomunikacyjnych, ponieważ umożliwiają świadczenie usług o niskich opóźnieniach na brzegu sieci.

 

Generalnie istnieje kilka strukturalnych wyzwań i problemów, które charakteryzują dzisiejsze operacje telekomunikacyjne. Po pierwsze, zwinne i zorientowane na chmurę sieci 5G są nadal zarządzane za pomocą procesów utrzymaniowych, które sięgają praktyk z lat 80-tych. Drugie wyzwanie jest związane z czołowymi graczami rynkowymi, którzy wykorzystują zaawansowaną technologię charakteryzującą się wysoką wydajnością i niskim kosztem. Trzecim, równie ważnym wyzwaniem, jest to, że dzisiejsze sieci są bardziej złożone (obejmują 3G, 4G i 5G), a ich obsługa i utrzymanie są coraz bardziej zróżnicowane. Ta różnorodność zwiększa prawdopodobieństwo błędu ludzkiego i właśnie te problemy operatorzy telekomunikacyjni  starają się rozwiązać, wdrażając chmurę telekomunikacyjną — podsumowuje Don Alusha.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+