Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raport

Umowa w sprawie zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Spółki za 2019 rok przez Biegłego Rewidenta

Raport

Informacja o podjętych uchwałach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 lipca 2019 roku

Raport Załącznik 1

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suntech S.A.na dzień 10 lipca 2019 roku

Raport Załącznik 1

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 5.06.2019 roku

Raport Załącznik 1

Informacja o podjętych uchwałach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Suntech S.A. w dniu 5 czerwca 2019 r.

Raport Załącznik 1

Uzupełnienie raportu EBI 4/2019 dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 5 czerwca 2019 roku

Raport Załącznik 1

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 5 czerwca 2019 roku

Raport Załącznik 1

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+