Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport

Zawarcie znaczącej umowy

Raport

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 26.08.2020 roku

Raport Załącznik 1

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+