Znaczące zamówienie od klienta z Ameryki Północnej

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 29.06.2021 roku

Raport Załącznik 1

Informacja o podjętych uchwałach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2021

Raport Załącznik 1

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 29.06.2021 r.

Raport

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2020 rok

Raport

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+