Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 29.06.2022 roku

Raport Załącznik 1

Wypłata dywidendy Suntech S.A.

Raport

Informacja o podjętych uchwałach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2022

Raport Załącznik 1

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 29.06.2022 r.

Raport Załącznik 1

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2021 rok

Raport

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku

Raport

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+