Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raport

Umowa w sprawie zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Spółki za 2017 rok przez Biegłego Rewidenta

Raport

Zawarcie znaczącej umowy

Raport

Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu rozwoju eksportu Suntech S.A.

Raport

Uzupełnienie tekstu komunikatu dotyczącego podpisania umowy o dofinansowaniu projektu rozwoju eksportu Suntech S.A.

Raport

Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 20.06.2017 roku

Raport

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.06.2017 r.

Raport Załącznik 1

Korekta raportu EBI 10/2017 dotyczącego Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 20 czerwca 2017 roku

Raport Załącznik 1

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+