Korekta raportu EBI 1/2019 dotyczącego harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport

Umowa w sprawie zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Spółki za 2018 rok przez Biegłego Rewidenta

Raport

Korekta raportu EBI 7/2018 dotyczącego informacji o podjętych uchwałach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Suntech S.A. w dniu 12.06.2018 r.

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 12.06.2018 roku

Raport Załącznik 1

Informacja o podjętych uchwałach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Suntech S.A. w dniu 12.06.2018 r.

Raport Załącznik 1

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 12 czerwca 2018 roku

Raport Załącznik 1

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+